Hizmet Sözleşmesi

HİZMET SÖZLEŞMESİ
Lütfen sitemizi kullanmadan evvel Hizmet Sözleşmesi kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz. 
HEMENALİLAN.COM, İlan Platformunu kullanan kullanıcı üyeler, aşağıdaki sözleşme şartlarını kabul ve taahhüt etmiş olurlar.

1.TARAFLAR
Sahib: WWW.HEMENALİLAN.COM emlak ilan platformu web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar, internet platformunda yer alan internet firması GİRSAN GOUP San ve Tic Ltd.Şti, malıdır ve onun tarafından işletilir.

Kullanıcı Üyeler, (‘Kullanıcılar’) HEMENALİLAN.COM, platformunda sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduklarını, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle, bağlı olduklarını, yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduklarını, bu sözleşmeyi okuduklarını, anladıklarını ve sözleşmede yazan şart ve koşullara bağlı olduklarını kabul ve taahhüt ederler. 

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu HEMENALİLAN.COM, site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini kabul ve taahhüt ederler.

2.SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu hizmet sözleşmesi’nin konusu, GİRSAN GOUP San ve Tic Ltd.Şti'nin sahibi olduğu ve yönettiği HEMENALİLAN.COM Site üzerinden üye olunarak kendilerine ait veya bu konuda yetkilendirilmiş kişilerce emlaklarının kiralanması, satılması gibi benzeri işlemleri gerçekleştirmek istedikleri ilanlarının HEMENALİLAN.COM'da yayınlanması ilan edilmesiyle ilgili hizmetlerin üyeler tarafından alacakları hizmet paketleri şart koşul kapsamında üyelere sunulan emlak ilan yayınlama hizmetidir.
HEMENALİLAN.COM, kullanıcı üyelere sunulan bu hizmetin her hangi bir şekilde garanti taahhütünde bulunmamıştır. kullanıcı üyeler sitede yayınlanan kendi ilanlarından ulaştıkları ilgili kişilerle olan bire bir ilgi ve iletişiminden dolayı, hizmet sözleşmesi kapsamında HEMENALİLAN.COM'un hiçbir şekilde yükümlülüğü yoktur.

3.SORUMLULUKLAR
3.1. HEMENALİLAN.COM, fiyatlar, sunulan ürün kampanya ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 
3.2. HEMENALİLAN.COM, kullanıcı üyelerin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
3.3. Kullanıcı üyeler, platformun kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde 3. kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. 
3.4. Kullanıcı üyeler, platformda, içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde oluşacak zararlardan tamamen kendisinin sorumlu olduğunun bilincindedir. Bu durumlarda platform yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
3.5. Kullanıcı üye, HEMENALİLAN.COM'da ilan yayınlamak amacıyla oluşturduğu kullanıcı adı, şifre ve parola bilgilerinin güvenliğinden ve gizliliğinden, kullanıcı adı ve şifrenin gizliliğini 3. kişilerle paylaşmayacağı kendi sorumluluğundadır. kullanıcı adı, şifre ve parola bilgilerinin 3. şahıslar tarafından ele geçirilmesi, kullanılması durumunda HEMENALİLAN.COM'un sorumluluğu olmadığını kabul ve taahhüt eder. 
3.6. Kullanıcı üye, İlan başlıgı, içeriği ve fotoğraflar sadece verilen ilana, gayrimenkule ait fotoğraflardan oluştururacağını kabul ve beyan eder, ilan yayınlayan kullanıcı üye logoları ve benzeri ilanla alakası olmayan reklam amaçlı görselleri kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

3.7. Kullanıcı üye, HEMENALİLAN.COM platformunda, ilan yayınlamadan önce, ilan yayınlama kurallarına, hizmet sözleşmesi şart ve koşullarına uyacağını kabul ve taahhüt eder.
3.8.Kullanıcı üye, ilanlarını, yayınlamadan önce, HEMENALİLAN.COM, tarafından belirtilmiş ilan yayınlama kurallarına, hizmet sözleşmesi koşullarına, doğruluk ve gizlilik politikası çerçevesinde hareket edeceğini kabul ve taahhüt eder.
3.9. Kullanıcı üye, HEMENALİLAN.COM, platformuna yükledikleri her türlü ilanlara ait bilgi, açıklama ve görsellerin doğruluğu, bu içerikleri hemenalemlak.com'a yükleme yetkilerinin kullanıcı üyelerin kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder, GİRSAN GOUP San ve Tic Ltd.Şti,nin sorumluluğunda olmadığını kabul ve taahhüt eder.
3.10. Kullanıcı üyenin, HEMENALİLAN.COM, üyeleri veya 3.şahıslarla olan yada olumsuz ilişkileri, kendi sorumluluğundadır, bu durumlarda HEMENALİLAN.COM'un kullanıcı üyelere taraflık ve aracılık yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.Fikri Mülkiyet Hakları
4.1. İşbu HEMENALİLAN.COM Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu HEMENALİLAN.COM Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
4.2. HEMENALİLAN.COM Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. HEMENALİLAN.COM Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

5.Gizli Bilgi
5.1. HEMENALİLAN.COM site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.
5.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, HEMENALİLAN.COM Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.
5.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

6.Garanti Vermeme
İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. HEMENALİLAN.COM, TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ” VE "MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. 

7.Kayıt ve Güvenlik 
Kullanıcı, üyelik kayıt bilgilerini doğru, eksiksiz ve güncel vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.
Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden HEMENALİLAN.COM, sorumlu tutulamaz.

8.Mücbir Sebep
Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

9.Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik
İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

10.Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler
HEMENALİLAN.COM, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri’de kabul etmiş sayılır.

11.Tebligat
İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, HEMENALİLAN.COM'un bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

12.Delil Sözleşmesi
Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

13.Uyuşmazlıkların Çözümü
İşbu Hizmet sözleşmesi’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde, İstanbul Adliye Mahkemeleri ve ilgili İcra Daireleri yetkilidir.

14.İşbu hizmet sözleşmesi 14 (ondört) maddeden ibaret olup, hizmet sözleşmesi, üye’nin elektronik onay vermesi ile İşbu hizmet sözleşmesi’nin taraflarca imza altına alınarak, üye tarafından imzalanmasını takiben üye’nin site’de kendisine ait kullanıcı adı ve şifresi ile erişim sağlanması ve üyeliği aktif hale getirilecektir.